Contact

Our Doctors

 
Abu Dhabi

NMC Royal Hospital, Khalifa City

 • Dr. Joseph Kamal Muhammad

  Dr. Joseph Kamal Muhammad

  HOD and Consultant Oral & Maxillofacial Surgeon
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

 • Dr. Abdul Nasser Hachem

  Dr. Abdul Nasser Hachem

  HOD & Consultant Maxillofacial & Facial Plastic Surgeon
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

 • Dr. Achut R. Devarhubli

  Dr. Achut R. Devarhubli

  Specialist Prosthodontics
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

 • Dr. Ayman Hussein

  Dr. Ayman Hussein

  GP Dentistry
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

 • Dr. Jebby Jacob

  Dr. Jebby Jacob

  Specialist Orthodontics
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

 • Dr. Kiran Kumar J. S. Vorse

  Dr. Kiran Kumar J. S. Vorse

  Specialist Pediatric Dentistry
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

 • Dr. Maha Awad Abd Elhamied Ibrahim

  Dr. Maha Awad Abd Elhamied Ibrahim

  General Practitioner Dentistry
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

 • Dr. Mayuri Nanneboyina

  Dr. Mayuri Nanneboyina

  Specialist Endodontist
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

 • Dr. Neena George

  Dr. Neena George

  Dentist General Practitioner
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

 • Dr. Shymaa Raslan

  Dr. Shymaa Raslan

  Specialist Paediatric Dentistry
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

 • Dr. Tanuja Satish Shinde

  Dr. Tanuja Satish Shinde

  Dentist General Practitioner
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

 • Dr. Vijaya Gopalakrishna Nayak

  Dr. Vijaya Gopalakrishna Nayak

  General Practitioner
  Practice Locations:
  NMC Royal Hospital, Khalifa City , Abu Dhabi

NMC Specialty Hospital

 • Dr. K Vijay Krishnamoorthy

  Dr. K Vijay Krishnamoorthy

  Head Of Department - Specialist Oral & Maxillofacial Surgery
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Abu Dhabi

 • Dr. Aji Kumar K

  Dr. Aji Kumar K

  Dentist General Practitioner
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Abu Dhabi

 • Dr. Hameed Yazir

  Dr. Hameed Yazir

  Dentist General Practitioner
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Abu Dhabi

 • Dr. K Vijay Krishnamoorthy

  Dr. K Vijay Krishnamoorthy

  HOD and Specialist Oral & Maxillofacial Surgeon
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Abu Dhabi

 • Dr. Phanindra A.M.

  Dr. Phanindra A.M.

  Specialist Periodontology
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Abu Dhabi

 • Dr. Robin James Pellissery

  Dr. Robin James Pellissery

  Specialist Endodontics
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Abu Dhabi

 • Dr. Soniya Mandhani

  Dr. Soniya Mandhani

  Orthodontics Specialist
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Abu Dhabi

 • Dr. Sonu Bose

  Dr. Sonu Bose

  Specialist Paediatric Dentistry
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Abu Dhabi

 • Dr. Zainab Mansoor Khorakiwala

  Dr. Zainab Mansoor Khorakiwala

  Specialist Periodontology
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Abu Dhabi

NMC Royal Family Medical Centre

 • Dr. Deepa Biju

  Dr. Deepa Biju

  General Practitioner - Dentist
  Practice Locations:
  NMC Royal Family Medical Centre , Abu Dhabi

 • Dr. Nidhi Mithun Roy

  Dr. Nidhi Mithun Roy

  GP Dentist
  Practice Locations:
  NMC Royal Family Medical Centre , Abu Dhabi

 • Dr. Preeth Raghuram Shetty

  Dr. Preeth Raghuram Shetty

  Specialist Pediatric Dentist
  Practice Locations:
  NMC Royal Family Medical Centre , Abu Dhabi

 • Dr. Valiny Rodrigues

  Dr. Valiny Rodrigues

  General Practitioner - Dentist
  Practice Locations:
  NMC Royal Family Medical Centre , Abu Dhabi

Nadia Medical Centre, Al Bateen

 • Dr. Kavita Rajdev

  Dr. Kavita Rajdev

  General Practitioner - Dentist
  Practice Locations:
  Nadia Medical Centre, Al Bateen , Abu Dhabi

 • Dr. Tarek Ahmed Eldesoky

  Dr. Tarek Ahmed Eldesoky

  General Dentist
  Practice Locations:
  Nadia Medical Centre, Al Bateen , Abu Dhabi

NMC Royal Medical Centre

 • Dr. Kini Girish Kuntadi

  Dr. Kini Girish Kuntadi

  Specialist Periodontology
  Practice Locations:
  NMC Royal Medical Centre , Abu Dhabi

 • Dr. Krishna Prasad P

  Dr. Krishna Prasad P

  Orthodontist
  Practice Locations:
  NMC Royal Medical Centre , Abu Dhabi

 • Dr. Lata Shetty S

  Dr. Lata Shetty S

  Specialist Periodontology
  Practice Locations:
  NMC Royal Medical Centre , Abu Dhabi

 • Dr. Malini Shahani Sindhwad

  Dr. Malini Shahani Sindhwad

  Specialist Pediatric Dentistry
  Practice Locations:
  NMC Royal Medical Centre , Abu Dhabi

 • Dr. Samar Adel Alatrash

  Dr. Samar Adel Alatrash

  GP Dentist
  Practice Locations:
  NMC Royal Medical Centre , Abu Dhabi

 • Dr. Sujay Mohan Rai

  Dr. Sujay Mohan Rai

  Specialist Prosthodontics
  Practice Locations:
  NMC Royal Medical Centre , Abu Dhabi

 • Dr. Syed Ahmed

  Dr. Syed Ahmed

  Dentist General Practitioner
  Practice Locations:
  NMC Royal Medical Centre , Abu Dhabi

 
Al Ain

NMC Specialty Hospital

 • Dr. Khalid Mohammed Al- Alkanani

  Dr. Khalid Mohammed Al- Alkanani

  Head Of Department - Specialist Prosthodontics
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Al Ain

 • Dr. Ganesh Gujjadi Nayak

  Dr. Ganesh Gujjadi Nayak

  Specialist Periodontics
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Al Ain

 • Dr. Kripa Ramachandra Bhandarkar

  Dr. Kripa Ramachandra Bhandarkar

  General Practitioner
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Al Ain

 • Dr. Pradeep Chandra Shetty

  Dr. Pradeep Chandra Shetty

  Specialist Orthodontics
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Al Ain

 • Dr. Ramina Susan Mathews

  Dr. Ramina Susan Mathews

  Specialist Paediatric Dentist
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Al Ain

 • Dr. Sudhakar Babu Buma

  Dr. Sudhakar Babu Buma

  Specialist Periodontics
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Al Ain

 • Dr. Verghese George

  Dr. Verghese George

  Specialist Endodontist
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Al Ain

 • Dr. Vikram Prabhakar

  Dr. Vikram Prabhakar

  Specialist Oral And Maxillofacial Surgery
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Al Ain

 
Dubai

NMC Medical Centre, Deira

 • Dr. Ravikanth Rammohan Adiraju

  Dr. Ravikanth Rammohan Adiraju

  Specialist Oral & Maxillofacial Surgery
  Practice Locations:
  NMC Medical Centre, Deira , Dubai

 • Dr. Jude Sudhakar

  Dr. Jude Sudhakar

  General Dentist & Specialist Prosthodontics
  Practice Locations:
  NMC Medical Centre, Deira , Dubai

 • Dr. Mahanaz Jafar Rezai

  Dr. Mahanaz Jafar Rezai

  GP Dentist
  Practice Locations:
  NMC Medical Centre, Deira , Dubai

 • Dr. Sudha Madhusudhan Reddy

  Dr. Sudha Madhusudhan Reddy

  HOD - Specialist Endodontist
  Practice Locations:
  NMC Medical Centre, Deira , Dubai

NMC Hospital, DIP

 • Dr. Aarti Desai

  Dr. Aarti Desai

  General Dentist
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Charu Goel

  Dr. Charu Goel

  Specialist Prosthodontics
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Ganesh T Bhat

  Dr. Ganesh T Bhat

  Specialist Endodontist
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Harini Priya Mani

  Dr. Harini Priya Mani

  Specialist Pediatric Dentistry
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Neha Jain

  Dr. Neha Jain

  Specialist Prosthodontics
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Reena Jenice Rodrigues

  Dr. Reena Jenice Rodrigues

  Specialist Orthodontist
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Sunitha Shaji Mathew

  Dr. Sunitha Shaji Mathew

  Specialist Prosthodontist
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

Cooper Dermatology & Dentistry Clinic

 • Dr. Anmol Batria

  Dr. Anmol Batria

  GP Dentist/ Root Canal Specialist (Spain) - MD
  Practice Locations:
  Cooper Dermatology & Dentistry Clinic , Dubai

 • Dr. Bhushan Jayade

  Dr. Bhushan Jayade

  Consultant Oral & Maxillofacial Surgeon
  Practice Locations:
  Cooper Dermatology & Dentistry Clinic , Dubai

 • Dr. Borhan El Eter

  Dr. Borhan El Eter

  Specialist in Preventive and Pediatric Dentistry Pediatric Dental Surgeon
  Practice Locations:
  Cooper Dermatology & Dentistry Clinic , Dubai

 • Dr. Edgard Irany

  Dr. Edgard Irany

  Orthodontist Specialist
  Practice Locations:
  Cooper Dermatology & Dentistry Clinic , Dubai

 • Dr. Johnny Haddad

  Dr. Johnny Haddad

  Cosmetic Dentist
  Practice Locations:
  Cooper Dermatology & Dentistry Clinic , Dubai

 • Dr. Luis Gavin

  Dr. Luis Gavin

  Specialist Oral and Maxillofacial Surgery
  Practice Locations:
  Cooper Dermatology & Dentistry Clinic , Dubai

NMC Specialty Hospital

 • Dr. Bhargavi Narayanan

  Dr. Bhargavi Narayanan

  Endodontist
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Dubai

 • Dr. Navneet Khurana

  Dr. Navneet Khurana

  Orthodontist
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Dubai

 • Dr. Shaji Mathew

  Dr. Shaji Mathew

  Paedodontist
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Dubai

 • Dr. Sushant S Shetty

  Dr. Sushant S Shetty

  GP Dentist
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Dubai

 • Dr.Vinayak Mohan Pavate

  Dr.Vinayak Mohan Pavate

  Periodontist
  Practice Locations:
  NMC Specialty Hospital , Dubai

B R Medical Suites

 • Dr. Emmanuelle

  Dr. Emmanuelle

  Consultant For General Dentistry Adults And Children
  Practice Locations:
  B R Medical Suites , Dubai

 • Dr. Sofia Aravopoulou

  Dr. Sofia Aravopoulou

  General Dentist
  Practice Locations:
  B R Medical Suites , Dubai

 
Sharjah

Al Zahra Hospital

 • Dr Roleen Pereira

  Dr Roleen Pereira

  Specialist, Paedodontist
  Practice Locations:
  Al Zahra Hospital , Sharjah

 • Dr. Abeer Abdel-Aaty Soliman

  Dr. Abeer Abdel-Aaty Soliman

  Dentist - General Practitioner
  Practice Locations:
  Al Zahra Hospital , Sharjah

 • Dr. Ashley Thomas

  Dr. Ashley Thomas

  Specialist Orthodontist
  Practice Locations:
  Al Zahra Hospital , Sharjah

 • Dr. Edgar Edmond Irany

  Dr. Edgar Edmond Irany

  Specialist (A), Orthodontics
  Practice Locations:
  Al Zahra Hospital , Sharjah

 • Dr. Mona Omar Suleiman

  Dr. Mona Omar Suleiman

  Dentist, General Practitioner
  Practice Locations:
  Al Zahra Hospital , Sharjah

 • Dr. Saji Sreedharan Pillai

  Dr. Saji Sreedharan Pillai

  Dentist General Practitioner
  Practice Locations:
  Al Zahra Hospital , Sharjah

 • Dr. Saleh Al Basha

  Dr. Saleh Al Basha

  Specialist (A), Oral & Maxillofacial Surgery
  Practice Locations:
  Al Zahra Hospital , Sharjah

 • Dr. Wissam Joseph Jarrouche

  Dr. Wissam Joseph Jarrouche

  Specialist (A), Prosthodontics
  Practice Locations:
  Al Zahra Hospital , Sharjah

New Medical Centre

 • Dr. Anu Paloor Samuel

  Dr. Anu Paloor Samuel

  G P Dentist
  Practice Locations:
  New Medical Centre , Sharjah

 • Dr. Hana Tag Elsir Hamza Mohamed

  Dr. Hana Tag Elsir Hamza Mohamed

  GP Dentist
  Practice Locations:
  New Medical Centre , Sharjah

 • Dr. Parimala B K

  Dr. Parimala B K

  Specialist Prosthodontics
  Practice Locations:
  New Medical Centre , Sharjah

 • Dr. Shaheen Mohamed Khokhawala

  Dr. Shaheen Mohamed Khokhawala

  G P Dentist
  Practice Locations:
  New Medical Centre , Sharjah


Close

[contact-form-7 404 "Not Found"]